Портфолио
Ветеринарномедицински продукти

FLUMEKVIN 10 %

FLUMEKVIN 10 % (flumequine 100 mg/gr) е прах за перорално приложение със следните терапевтични показания: Телета, агнета, козлета (с неразвити предстомашия),...


Прочети още »